Browar Szałpiw

Uwaga Szałomaniacy - a na pewno są tu tacy.
W Naszej ofercie dla każdego coś dobrego !
- Fest Buba
- Elegant z Mosiny
- Śrup
- Niuda
- Kociamber
- Pierredoła z Gądek

Zapraszamy